Valikko
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Avustusten haku

Avustukset ja hakemusmenettely

Hakuaika on kalenterivuosi (1.1.-31.12.), joten seuraavan vuoden toimintaa koskevia hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden. Säätiön hallitus käsittelee hakemukset vain kerran vuodessa, seuraavan vuoden tammi-maaliskuun aikana, ja päätökset avustusten saajille ilmoitetaan kirjallisesti päätöksenteon jälkeen.

Hae nyt

Kuva voi hakea avustusta - Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Kuka?

Järjestöt, yhdistykset tai seurat voivat hakea avustuksia säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuurin, tieteen ja taloudellisen kehityksen tukemiseen.

Hae nyt

Miten avustusta haetaan? - Etelä Karlajan Säästöpankkisäätiö

Miten?

Voit hakea avustusta tai apurahaa täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen suoraan verkossa. Tarvittavat liitteet voi lisätä hakemukseen pdf-tiedostoina.

Hae nyt

Milloin avustusta voi hakea - Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Milloin?

Säätiö vastaanottaa seuravan vuoden toimintaa koskevia hakemuksia ympäri vuoden. Kaikki vuoden loppuun mennessä saapuneet hakemukset käsitellään seuraavan vuoden tammi-maaliskuun aikana.

Hae nyt

Avustusten jakaminen

EkspSäätiö jakaa avustuksia ja apurahoja säätiön tarkoituksen mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin sekä tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Avustuksia voi hakea säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuurin, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemiseen sekä säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistamiseen ja sen perinteen vaalimiseen erityisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueella.

Apurahoja ja avustuksia ei myönnetä julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille, poikkeuksena ovat opinnäytetyöt ja lopputyöt, joille oppilaitokset myöntävät stipendejä.

Hae nyt

Avustuksen saamisen edellytykset

Avustuksen saamisen yleisenä ehtona on, että hankkeella aikaansaatavan tuloksen voidaan katsoa edistävän säätiön määrittelemiä tarkoitustaan edistäviä hankkeita, toimintaa ja tutkimuksia. Tutkimusten kohdalla kriteerinä on, että hakijalla katsotaan olevan edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.

Säätiö seuraa tutkimusten etenemistä ja avustuksen käyttöä hankkeeseen ja säätiö voi pyytää avustuksen saajilta lisäselvityksiä. Avustuksen saaja vastaa siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään hakemuksen mukaisesti. Avustuksen saaja raportoi varainkäytöstä yli vuoden pituisissa hankkeissa vuosittain ja lyhyemmissä kun hanke on valmistunut.

Hae nyt

Avustuksen maksamisen keskeyttäminen

Säätiöllä on mahdollisuus keskeyttää avustuksen maksaminen, mikäli tutkimus- tai muuta raporttia ei toimiteta määräaikaan mennessä tai säätiö katsoo raportin perusteella tutkimuksen etenevän epätyydyttävästi. Säätiö voi periä avustuksia takaisin, jos tutkimuksen suorittaminen tai jatko-opinnot keskeytyvät, tai hankkeen toteutus on tehty hankkeesta sovittujen ehtojen vastaisesti.

Hakemusten käsittely

Hakemuksia vastaanotetaan ympäri vuoden (hakuaika 1.1. – 31.12.). Kaikki vuoden loppuun mennessä saapuneet seuraavan vuoden toimintaa koskevat hakemukset käsitellään seuraavan vuoden tammi-maaliskuun aikana. Säätiön hallituksen tekemät päätökset myönnetyistä avustuksista ilmoitetaan saajilleen kirjallisesti päätöksenteon jälkeen. Avustukset maksetaan hakijoille viimeistään toukokuun aikana. Tiedot myönnetyistä avustuksista julkaistaan myös säätiön verkkosivuilla.

Hae nyt

Avustushakemus

Avustushakemus tehdään ja lähetetään liitteineen sähköisellä hakulomakkeella.

Avustushakemukseen vaadittavat liitteet:
 • Selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta
 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä (tuloslaskelma ja tase)
 • toiminnantarkastuskertomus
Apurahahakemukseen vaadittavat liitteet:
 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • tiedot mahdollisista muista rahoittajista
 • hakijan tieteelliset julkaisut
 • työn ohjaajan lausunto sekä suositukset
 • hakijan / työryhmän jäsenten CV:t

Hae nyt